Informacje prawne / Klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności

Zgodnie z art. 5 ustawy o telemediach

Podmiot odpowiedzialny za treść

Adres:

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39
88400 Biberach
Niemcy

Tel.:

+ 49 07351 56-0

Email:

biuro@kavokerr.com

Zarząd:

Oliver Krett

Nr VAT:

DE 814 266 551

Rejestr handlowy:

HRB 641816 (Sąd Rejestracyjny Ulm, w Niemczech)

 

Informacje prawne

Firma KaVo dziękuje za odwiedzenie tej strony internetowej i zainteresowanie jej produktami. Odwiedzający może zostać poproszony o dane osobowe. Udzielenie odpowiedzi na te pytania jest dobrowolne. Wszystkie dane osobowe gromadzone na stronie internetowej firmy KaVo Dental GmbH będą przechowywane, przetwarzane i w razie potrzeby przekazywane Grupie KaVo wyłącznie w celu udzielenia pomocy konkretnej osobie, wysłania informacji o produktach lub przedstawienia ofert usługowych. Firma KaVo zapewnia, że przekazane dane będą traktowane jako poufne zgodnie z obowiązującymi postanowieniami przepisów dotyczących ochrony danych.

 

Prawa autorskie

© Prawa autorskie KaVo Dental GmbH, Biberach, Niemcy Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty, zdjęcia, grafika, dźwięk, animacje i filmy wideo oraz ich układ na stronach internetowych firmy KaVo są chronione prawem autorskim i innymi przepisami dotyczącymi ochrony. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania, zmieniania lub udostępniania treści niniejszej strony internetowej osobom trzecim w celach handlowych. Niektóre strony internetowe firmy KaVo mogą również zawierać zdjęcia objęte prawem autorskim osób trzecich.

 

Marki

O ile nie określono inaczej, wszystkie marki na stronach internetowych firmy KaVo są chronione przepisami prawa o znakach towarowych. Dotyczy to w szczególności marek, logo i symboli firmy KaVo.

 

Brak gwarancji

Ta strona internetowa została przygotowana z bardzo dużą starannością. Niemniej jednak firma KaVo nie gwarantuje, że zawarte na niej informacje są bezbłędne i dokładne. Firma KaVo nie przyjmuje odpowiedzialności za szkody wynikające pośrednio lub bezpośrednio z korzystania z tej strony internetowej, o ile takie szkody nie wynikają z celowego lub rażącego zaniedbania ze strony firmy KaVo. Należy pamiętać, że wszelkie opisy, obrazy i grafiki przedstawione na tej stronie internetowej mogą ulegać zmianom technicznym. Minimalne różnice kolorów wynikają z odcieni kolorów monitora.

 

Brak licencji

Firma KaVo przedstawia innowacyjną i nieustannie rozwijaną stronę internetową. Mamy nadzieję, że podobnie jak dla nas, również dla Państwa strona ta była źródłem inspiracji. Zawarta tu własność intelektualna, taka ja patenty, znaki towarowe i prawa autorskie, jest chroniona. Strona ta nie udziela żadnej licencji na wykorzystywanie własności intelektualnej firmy Kavo ani osób trzecich.

 

Program uczciwości i zgodności z przepisami

Na stronie www.envistaintegrity.com dostępna jest kopia naszych Norm postępowania oraz infolinia ds. uczciwości i zgodności z przepisami Envista, gdzie można dokonać zgłoszenia.