Zgodność i jawność

Oświadczenie grupy kavo dotyczące zgodności z federalna ustawą o przekazywaniu korzyści lekarzom (federal physician sunshine act)

Ustawa o jawnych płatnościach/przekazywaniu korzyści lekarzom (Open Payments Act, „Ustawa o jawnych płatnościach”) została przyjęta w marcu 2010 r. jako część Ustawy o dostępności służby zdrowia (Affordable Care Act). Oficjalne wytyczne dotyczące tych przepisów można znaleźć na stronie internetowej Centrum obsługi programów Medicare i Medicaid (CMS, Centers for Medicare and Medicaid Services) http://go.cms.gov/openpayments. Poniższe opracowanie sporządzono w celach informacyjnych na podstawie oficjalnych materiałów opublikowanych przez centrum CMS i nie stanowi ono porady prawnej.

 

Deklaracja dotycząca kompleksowego programu zgodności Grupy KaVo