Educación

DEXIS se compromete a proporcionar un continuo
de aprendizaje establecido y confiable. Ofrecemos seminarios web en profundidad,
cursos prácticos, conferencias y otros eventos durante todo el año.

Encuentra Cursos y Eventos que te interesen

 

December 2023

Środowisko DTX Studio Clinic jako współczesna diagnostyka w radiologii stomatologicznej

Dec 07, 2023
Łódź, PL
Joanna Piechocińska
Piotr Brynkiewicz
Część teoretyczna:

Warsztaty dają możliwość poznania możliwości diagnostycznych aparatów 2D i 3D firmy Dexis oraz ich zastosowania w obrazowaniu przypadków stomatologicznych z uwzględnieniem m.in. planowania leczenia endodontycznego, wszczepów implantologicznych czy ekstrakcji zębów a także diagnostyki laryngologicznej, ortodontycznej czy ortognatycznej. Formuła spotkania umożliwia wymianę doświadczeń oraz spostrzeżeń między uczestnikami a prowadzącym. Uczestnicy będą mieli możliwość zaznajomienia się z oprogramowaniem DTX Studio Clinic w czasie rzeczywistym oraz poznania kluczowej funkcjonalności oprogramowania, w tym korzyści płynących z wykorzystania sztucznej inteligencji podczas pracy z obrazami z tomografii komputerowej czy zdjęciami 2D wewnątrzustnymi.

Część praktyczna:

Zakres warsztatów to ćwiczenia praktyczne przy komputerach z zainstalowanym oprogramowaniem obejmujące tematykę:

- przedstawienia zaimplementowanej automatycznej procedury przygotowania badań do diagnostyki
- poznania funkcji automatycznego wykrywania zmian anatomicznych
- poznania zagadnienia automatycznej reorientacji położenia pacjenta
- narzędzi z zakresu planowania wszczepów implantologicznych
- zastosowania narzędzi wspomagających leczenie endo oraz tworzenie przekrojów indywidualnych
- przedstawienia narzędzi diagnostycznych dedykowanych łączeniu badań 3D oraz skanów wewnątrzustnych
- poznania możliwości oceny stawów skroniowo-żuchwowych
- sposobów zapisu oraz eksportu badań


Forma:

Warsztat z wykorzystaniem komputerów i oprogramowania DTX Studio.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie kursu, z powodu nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników lub wystąpienia innych zdarzeń losowych uniemożliwiających odbycie ww. kursu. W przypadku odwołania kursu organizator poinformuje zainteresowanych przed terminem planowanego kursu oraz w miarę dostępności zaproponuje inny termin.

Czas: 10:00-15:00
Rejestracja: 

Cena: 150 zł brutto – ilość miejsc ograniczona.
Zapisy na szkolenia, proszę o podanie danych do wystawienia faktury proforma: joanna.chojecka@promedus.pl

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod nr telefonu: 515-200-119

Polski

Reading CBCT with Dr. Katya Archambault

Dec 08, 2023
San Diego, CA, US
Register
Katya Archambault, DMD

Whether you are considering CBCT or looking for ways to dive deeper into using CBCT, this course is for you. Join us to enhance your radiological and diagnostic capabilities as you integrate CBCT and diagnostic software into your practice.

Dr. Katya Archambault will share her unique insights on CBCT technology and how to optimize task-specific protocols and workflows designed around optimizing your diagnostic effectiveness.

Learning Objectives:

  1. Develop a methodical and orderly way to review each of your CBCT images.
  2. Strategic skills in reconstructing optimized panoramic, cephalometric, and airway views. 
  3. Assess clinical examples of endodontic, implant, oral surgery, and orthodontic cases.
  4. Simplifying the interaction between patient and clinical staff with case presentation planning. 

 

8
English
Jacobs Medical Center at UC San Diego Health, Room JMC 7-775 (Conference Room)

May 2024

Human cadaver course: Immediate implant placement in the aesthetic area and soft tissue grafting

May 24, 2024
Gent, BE
Register
Prof. Dr. Thomas De Bruyckere
Prof. Dr. Jan Cosyn
Dr. Faris Younes

Immediate implant placement is an appealing treatment concept as it requires minimal surgery, and it offers the possibility for instantaneous tooth replacement with a provisional implant-supported crown. However, the treatment concept needs to be well indicated and the surgical procedure is technically demanding. The purpose of this cadaver course is to provide the implantologist a step-by-step approach to arrive at a predictable outcome with immediate implants. Soft tissue augmentation procedures will also be covered in this cadaver course since these are often needed after immediate implant placement. Different harvesting techniques will be taught.

Nederlands
UZ Gent, PAD Building (ingang 23)